14/12/17  Tin của trường  69
Bão số 12
 14/12/17  Tin của trường  68
100% CBCNV tham gia chống bão
 25/04/16  Tin của trường  270
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Thành Hải 1.