14/12/17  Tin của trường  95
Bão số 12
 14/12/17  Tin của trường  105
100% CBCNV tham gia chống bão
 25/04/16  Tin của trường  298
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Thành Hải 1.